RaGalera - Sinta a nostalgia: Blacksmith Ranking
 

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on RaGalera

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Magus Crono 10,000 Whitesmith 999 255 SeMPRePaRaDoNoRaGaLeRa
2 Oniisam 20 Whitesmith 999 255 None
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20